Kínrímeim


Tartalom
Sírfeliratok * Asztrálsík * Bőrtok Bála, avagy a Méreg serpenyője * Russel-paradoxon (formalista-strukturalista matematikai induló) * Limerickfordítások * Egy csekélyértelmű medvebocs esete a dumpokkal * Tippan és Vahor (ómagyar balladai nyelvemlék)


Sírfeliratok
Nem is igaz, hogy a Káin
Kezétől halt meg Ábel,
Mikor meggyet szedett gyümölcsfáin,
Szétégette őt a villanykábel.
Égbe távozott a lelked, Antónia.
Valakinek el kéne végre hantónia
Tisztességes, jó erkölcsű, nyájas nő volt Vanda.
Minden más beszéd csak szóbeszéd, handabanda.
Itt van eltemetve régi hívünk, Zoltán
Nálánál nagyszerűbb még senki sem volt tán.
Hogy halhatott volna máshogy meg Adrián?
Tengerbe fulladt, mikor nyaralt az Adrián.
Szép lány volt az Ágnes
Férfivonzó mágnes
Azért halt meg, mert az AIDS
Egy fertőző ágens.
Hirtelen hunyt el a ritka nevű Zelma
És temetésére igen sok pénz kell ma.
Ezért áldunk téged, bácsikánk, Gazdag Mór,
... ha megdöglesz már te is, még holnap hajnalkor
A mai napon temetjük itt Ráhellt,
És mindenki mást is, akire rálehellt.
Meghalt Csongor, a nőcsábász;
De nincs már az a Tünde
Aki melléfeküdne.
Autót ütötte el, bele is halt Donát.
Forgalmas úttesten senki se szaladjon át!
Szép nevéhez híven nem ijedt meg Bátor
Mikor rátaposott a lánctalpas exkavátor.
Vérzékeny volt szerencsétlen Kázmér, ő
Úgy halt meg, megsebezte egy széttört lázmérő.
Csakis addig leszel olyan sötét bőrű, Inez,
Mígnem majd a halál halvány hófehérre színez.
Lefogyott, elgyengült, meghalt végült Patrik,
Halálra untatták az estélyek, a partyk ...
Hirtelen halt szörnyet szilveszterkor Hugó
Agyonvágta őt egy átkos pezsgősdugó.
Hortobágyra menvén csikót látni Dénes
Meghalt. Letaposta egy megvadult ménes.
Az ördöggel játszik már nagy játszmát Mátyás,
A megátalkodott csaló, hamiskártyás.


Asztrálsík
(asztrálvers, asztráloknak és ausztráloknak)
Dzsing-Hsziangmur, a barátom egyszer
azt mondta, az élet vegyszer,
és az, aki benne ázik,
előbb-utóbb ráfázik.
Ezt mondta ő (jó barátom volt)
De én nem hittem neki,
Azt mondtam: zavar a képzavar.
Meg aki meghal is, magára vessen!
Aki megmarad, ne vessen.
Mert a MacChicken étterem az király,
A MacHal meg kijár annak aki madár.
De a jó Dzsing érzékenyebb lélek
volt annál, hogy hitte volna, amit vélek.
Kezével szétrántott egy láthatatlan függönyt,
hogy én is látva lássam, amit Ő lát,
Az Űr végtelen, fenemély sötétjében.
Földünknek kékellő forgószínpadlatát.
És szólt: Nézd:
A késelő, kreolbőrű Káin
szeretettel néz végig unokáin.
A gyermeteg, gyakorlott anyagyilkos
epedve várja már a Karácssonyt
És nézd a síró kis Hitlerkét,
Mikor a szegény Sztálinka elgáncsolja!
És néztem. És három hátraszaltót vetve
Elsompolyogtam az asztrálsíkunkról sietve.
 
Míg Valahol a Nemlétezőben a Semmi Háza felé vettem irányt
Találkoztam Dzsinggel másnap egy másik asztrálsíkon
- Mondd, Dzsing, igaz, hogy fraktális tétel
a VilágFalu közepén csak approximatíve érvényes?
És igaz, hogy a Világegyetem Hajszálai
megőszülnek a Virágok Hervadásakor?
- Ez nehéz kérdés. - Mondta, majd elővett egy Léptékmérőt,
és lemérte véle Érzéseink Végtelen Léptékeit!
- Óh, Dzsing! Ilyet is tudsz, vagy ez tán csak csalás?
- Nem csalás ez, barátom, csak csoda -
felelte rejtélyesen.
És én sompolyogva kullogtam helyemre,
asztrálhamut öntve szégyenült fejemre.
 
Dzsing, az Isteni lény meghalt harmadnapra,.
és nem lévén már én sem oly cinikus, mint voltam
szemeim ezer meg ezer gyászkönny marta.
- Óh, Mindenható Dzsing, isteni Lény, Szent brahmaputri!
Mily sokra tanítottál, s lakhelyem mégis egy brahmamenti putri!
Vesd hát reám sugarát kristályszemeidnek!
Gyere ki a Sírból, értelmemmel hadd öleljelek meg!
 
És ekkor megnyíltak a Rejtett Dimenziók, és
- zápfogán három nagy korona ékeskedett,
oldaláról az Igazság Hentesbárdja fügött,
kilenc palást volt fején,
Megjelent a Mindenható Dzsing, az Isteni Lény!
Megjelent az Ő Isteni Fennséges Asztrál Szelleme!
- Ugye megmondtam! - mennydörögte;
- Ugye megmondtam, te bamba!
Menj, vidd szét az emberek között
Szent Tanom buzdító Igéit!
És én ezer százfejű Megalotopolopopoulosz
És ezer százkarú Pu Niö Nia Niö
És tízezer Ouagadougou kísérteében
Elhoztam a Szent Tant a Földre,
okuljatok belőle, emberek,
e versezet az. Ha hittel olvassátok,
lábra kel majd a János-hegy;
Értsétek meg, már ha tudjátok.
(Mert úgy érzem, nekem valahogy most nem megy.)

Bőrtok-bála ... avagy A Méreg serpenyője
 
Szóljunk valamit a politikusról is.
Láthatod pártcímerét a lobogón,
Vagy a Parlamentben, amint szürke öltönyben
Ül vagy alszik, és köp az egészre.
 
Oly sok pénze van mint halszálka,
Oly vörös mint a szegfű, a liliom,
De ha beszélni kezd, a megcsúfolt Természettörvények úgy tiltakoznak,
Hogy elsötétül az ég s a házak falai beomlanak.
 
Egyáltalán nem arravaló figura, hogy gyermekeink tanulhassanak tőle.
Mégis kiokít minket, hol van Európa,
Csak választás előtt fordítja felénk az arcát,
Csak bozsenál nekünk és mi nem kérdezzük,
Jelen van-e még a képén a bőr,
S néha PFZ-szalagos koszorúval érkezik ahonnan
A szüzek meghalnak s tünnek el a mocsárban emberek.
 
Csak nyeldekel és kesztyűbe dudál,
És tisztára nyalja a mikrofont,
Senki nem hinné el, hogy ő volt az a furcsa ember,
Aki besúgó volt vagy gerinceket tört egy kényszermunkatáborban.
 
Pedig kétségtelen csakis ő lehet az a Sátán,
Ki szürke öltönyben üldögél vagy márkás kocsiban dudál,
Röfög ugat és gyakran csahol,
Ki nem átallott megölni egy papot és árvaházakból sikkasztani,
És most van pofája pénzt gyűjteni nekik egy segélykoncerten,
vagy jelen lenni áldozatai megkoszorúzásának pillanatában.A Russell-paradoxon
(avagy formalista induló)

Hol logikánk vize a végtelen partját mossa
Megvetett lábakal áll e rút kerub ott,
Egy szimbolikus csapás, s lesújt lángpallosa
S szép, ifjú elméletünk feje porba hullott.
 
- Ne eméssze magát kudarcán, Frege Úr!
Lényegtelen malőr, bocsánatos baki;
A Mennyekben ismét rémes, sötét harc dúl:
Küzd ott már Ön helyett a Szörnnyel Bourbaki.Limerickfordítások

There was a young lady of Riga ...
 
 
There was a young lady of Riga
Who rode with a smile on a tiger
And when they returned from the ride
With the lady inside
There was a smile on the face of the tiger
(ismeretlen szerzőjű alkotás)
 
1. (szabad) ford.
 
Ismertem egy nőt, rigai baksist,
meg akart lovagolni egy tigrist.
De útjuk végére
Ő lett lova étke
Nem eszik tigris sem zabot, sem rizst.
 
2. (kevésbé szabad fordításban)
 
Ismertem egy nőt, rigai baksist,
mosolyogva lovagolt egy tigrist.
De ez veszélyes ám!
Mosoly a tigrispofán
Ült már, zabálva őt, mint egy szem egrest.
 
3. (kevésbé szabad fordításban)
 
Ismertem Rigából egy nőt, ennivalót!
aki mosolyogva tigrisen lovagolt.
Nagy volt ennek az ára!
A kéjes tigrispofára
ült végül mosoly - mert nőnkből abrakolt.

Gottlob Fregéről
 
Gottlob Frege once set out to shift
Logic’s course, it was sadly adrift
Between psychologism
And syllogism
„My Begriffschrift will give a lift”!
 
Fordítás
 
Gottlob Frege lendített a logika ügyén,
Melyet, mint holmi részeg hajót, gügyén
hol a pszichologizmusok
hol a szillogizmusok
Hullámai hányták ide-oda:
„Fogalomírásom mégis előre mozdította!”

Egy csekélyértelmű medvebocs esete a dumpokkal

Micimackó, ez a lump
Sétál az erdei úton,
Szembejön egy rémes dump
Vasalt szöges booton.
 
Hát te mi vagy, kérlek, bocs?
Kérdi a kíváncsi maci
(Én egy buta medvebocs
Nem egy előkelő paci)
 
A csattogó fogú dump
Haragszik, tényleg nem színlel!!!
OSTOBA! Nem tudtad,
hogy a dumpra nem a lump, hanem inkápp a lámp(a) rímel?????
DE AZ IS CSAK DÖCÖGVE????
És elvonult nagy hőbörögve.

Most pedig engedje meg a Kedves Olvasó, hogy egy mindeddig ismeretlen, újonnan felfedezett ómagyar balladai nyelvemlékkt tárjak Elébe, a honfoglalás korából, sőt előttről.
Tippan és Vahor

Oh kinchewm, oh _Tippan,
Nagy Bul üngürüszü,
Purgálni, bibulni,
S nem hol ínig gyüszü.
 
Száll, repewl póskáltvan,
Igen-igen szítta,
Én szredölmös Urodum
Ártánát vakítta.
 
Verzi, törü benne,
Vahor néki szüttyüt,,
Törewhedt nálán e,
Reáh nimhil kürtüt
 
Óh ín balga otuak neki
koruszán tubája,
Én nyílfog vala ewt,
S lemenyhedt kábábá.
 
Urodum kezei bele
Gyiltán enyvhedt óua,
S von barhát eleibe
Bewtüt szrány alóla.
 
Paterv szemüszűrje
Fuót vala ránc összve
Bewthü alvasután
Mint elei köszönte.
 
Anghada paipirusz
Paternek száiábul
Urodum, óh Vahor
Terjedt imáiábul.
 
Kedég ez áll roula:
"Immárun rugjadh faron,
Ki ezt meghallgatá, mert az
Capitális bharom.


©Árpád Mészáros, 1998. All rights reserved (Minden jog fenntartva).